Дроздова Марина Владимировна, Витебск, Гимназия №1 г.Витебска, 8, 2013-2014