Кравцова Дарья Дмитриевна, не определен, Гимназия №1 г.Витебска, 7, 2017-2018