Лученкова Валерия Артёмовна, не определен, гимназия, 5, 2017-2018