Саттаров Дамир Рашитович, не определен, Гимназия N3, 6, 2017-2018