Фаррух Каримов, Душанбе, 7, 2014-2015

Contests


Rank Score Rating Date Event
39
300
June 29, 2015
Тренировка №5 (дорешивание)
A B C D E
24
430
June 25, 2015
Тренировка №4 (дорешивание)
A B C D E
15
500
June 22, 2015
Тренировка №3 (дорешивание)
A B C D E
35
440
June 15, 2015
Тренировка №1 (дорешивание)
A B C D E
12
287
April 4, 2015
Девятая личная олимпиада
A B C D
17
228
Dec. 13, 2014
Шестая личная олимпиада
A B C D
17
228
Dec. 13, 2014
Шестая личная олимпиада
A B C D
7
306
Nov. 8, 2014
Четвертая личная олимпиада
A B C D
7
306
Nov. 8, 2014
Четвертая личная олимпиада
A B C D
8
300
Oct. 18, 2014
Третья личная олимпиада
A B C D
more