MIT FOUR 2020-2021

Contests


Rank Score Rating Date Event
3
14
Jan. 3, 2021
Grand Prix of Samara opencup.ru
A B C D E F G H I J K L M N
4
10
Dec. 20, 2020
Grand Prix of Xiaomi opencup.ru
A B C D E F G H I J K L M
4
9
Nov. 29, 2020
Grand Prix of NorthBeach opencup.ru
A B C D E F G H I J
7
10
Oct. 11, 2020
Grand Prix of Korea opencup.ru
A B C D E F G H I J K L